Werken bij Franciscus

Erkend Leerbedrijf

Naast alle kwaliteitskeurmerken die wij als ziekenhuis bezitten, zijn wij ook door verschillende organisaties erkend als ‘Erkend Leerbedrijf’.

Calibris
Calibris levert een waardevolle bijdrage om beroepspraktijk en beroepsonderwijs soepel op elkaar aan te laten sluiten. Wij zijn erkend door Calibris voor de opleidingen:
- Verpleegkundige
- Doktersassistente
- Apothekersassistente
- Praktijkopleider
www.calibris.nl

 

CZO
Het College Zorg Opleidingen (CZO) is het landelijke orgaan voor het accrediteren van zorgopleidingen. De onder haar ressorterende opleidingen worden op uniforme manier getoetst waarna, bij goed resultaat, een nationaal erkend CZO keurmerk wordt uitgegeven. Wij hebben voor de volgende opleidingen een keurmerk ontvangen:
- Anesthesiemedewerker
- Dialyseverpleegkundige
- Gipsverbandmeester
- IC-verpleegkundigen
- Kinderverpleegkundige
- Obstetrieverpleegkundige
- Oncologieverpleegkundige
- Operatie assistent
- SEH-verpleegkundige
- Ziekenhuishygiënist
www.czo.nl

 

ECABO
ECABO is verantwoordelijk voor de inhoud van mbo-opleidingen. Wij zijn erkend voor de volgende sectoren:
- Beveiliging niveau 2 en 3  
- Bedrijfsadministratie
- ICT
- Juridisch
- Secretarieel
- Arbeids Gekwalificeerd Assistent (AKA)
www.ecabo.nl

 

Kenteq
Kenteq is een schakel tussen mbo-opleidingen en organisaties. Wij als ziekenhuis zijn door Kenteq erkend als erkend leerbedrijf. Het gaat hierbij om technische opleidingen.
www.kenteq.nl

 

KNMG/HVRC
De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is een federatie van beroepsverenigingen van artsen. Naast haar verenigings- en federatietaken voor haar leden voert de KNMG ook een aantal wettelijke taken uit voor alle artsen in Nederland. Deze werkzaamheden betreffen de opleiding en registratie van specialisten. Het gaat daarbij om medisch specialisten, sociaal-geneeskundige specialisten, huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten.
www.knmg.nl

 

KC Handel
Kenniscentrum Handel erkent het ziekenhuis voor de volgende opleidingen:
- Assistent logistiek medewerker
- Logistiek medewerker
- Logistiek supervisor
Logistiek teamleider
www.kchandel.nl

 

PMLF
Kenniscentrum PMLF levert een bijdrage aan voldoende gekwalificeerd personeel in de sector Laboratoriumtechniek. Wij zijn erkend voor de volgende opleidingen:
- Analist Klinische Chemie
- Microbiologisch analist
- Middenkaderfunctionaris Medische Laboratoriumtechniek
www.kmlf.nl

Deel deze pagina

Print deze pagina