Werken bij Franciscus

Alle Verpleegkundige opleidingen

Opleiding tot MBO-verpleegkundige

Op deze pagina vind je alle informatie over de opleiding tot MBO-verpleegkundige.


Introductie

Wil je graag voor patiŽnten zorgen en kun je je inleven in de patiŽnt? Ben je flexibel? Kun je samenwerken met andere zorgverleners? Ben je nauwkeurig en kun je goed plannen en organiseren? Gaat het communiceren met anderen je makkelijk af?

Dan biedt een BBL-opleidingsplaats voor de verpleegkundige opleiding in Franciscus Gasthuis & Vlietland jou de kans om je loopbaan in de zorg te starten of voort te zetten.

Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de zelfstandige uitvoering van het verpleegkundig proces. Je organiseert en coŲrdineert de zorg rondom de patiŽnt. Het directe contact met de patiŽnt vormt het kader voor het verpleegkundig handelen. Je werkt in teamverband en met andere disciplines, op onregelmatige tijden en op alle dagen van de week.

Als afgestudeerd verpleegkundige ben je gekwalificeerd om in alle branches van de verpleging & verzorging te werken zoals GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg), verstandelijk gehandicaptenzorg en uiteraard het ziekenhuis. Het beroep verpleegkundige is een beschermd beroep en de opleiding moet voldoen aan de eisen beschreven in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Als afgestudeerd verpleegkundige word je geregistreerd in het BIG-register.


Duur en start opleiding

De opleiding tot verpleegkundige MBO start jaarlijks in februari en september en duurt vier jaar.


Competentiegericht onderwijs

Het ROC Albeda college verzorgt het theoretisch deel van de opleiding, zij werken volgens het Competentiegericht Onderwijs. De kwalificatiedossiers voor alle opleidingen zijn opgebouwd in:

 • Kerntaken 
 • Werkprocessen 
 • Competenties gericht op het toekomstig beroep

Tijdens de competentiegerichte opleiding wordt vanaf het begin van de opleiding tot aan diplomering aan alle beroepstaken gewerkt. Daarnaast is het verplicht om in alle MBO-opleidingen rekenen en taal in te voeren en voor de verpleegkundige opleiding niveau 4 is de Nederlandse taal en rekenen een verplichte toets.

In de verpleegkundige opleiding is het werken in de praktijk het uitgangspunt. Jouw eigen ontwikkeling naar het beroep is belangrijk, zowel binnen de theorie op school als in de praktijk. Via een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) werk je steeds verder aan het ontwikkelen van de beroepsvaardigheden. Je leert door met (leerling)-verpleegkundigen mee te werken, te kijken, te vragen, te oefenen en feedback te krijgen.

Opleidingsmogelijkheden
Je kunt de opleiding op verschillende manieren volgen:

 • In een beroepsopleidende leerweg (BOL). In het deze variant ligt de nadruk op het leren op school, afgewisseld met stages in de praktijk. In het laatste jaar ligt de nadruk op het leren in de praktijk, met wekelijks twee lesdagen op school. 
 • In een BOL-BBL-variant (leren/stage en daarna leren/werken). Bij deze opleidingsvariant volg je de eerste twee jaren een BOL-route daarna ga je over in een BBL-traject. In het tweede schooljaar is er een mogelijkheid om je stage (40 weken van 2 dagen per week) te lopen in het ziekenhuis. Je solliciteert voor een stageplaats. Het derde en vierde schooljaar ga je dan ťťn dag per week naar school en de andere dagen werk je in het ziekenhuis. Je solliciteert in het tweede jaar bij het Franciscus Gasthuis &Vlietland (of andere zorginstelling) voor een BBL-opleidingsplaats.  
 • In een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). In deze variant solliciteer je voorafgaand aan je opleiding voor een BBL-opleidingsplaats in het ziekenhuis.


Opbouw opleiding

De verpleegkundige opleiding is globaal ingedeeld in:

 • OriŽntatie en beginnersfase; duur van ťťn jaar 
 • Gevorderde fase; duur van twee jaar 
 • Startbekwame fase; duur van ťťn jaar

In verschillende fasen van je opleiding zijn er verschillende mogelijkheden om te bepalen of je studieresultaten voldoende zijn. In theorie zijn er casustoetsen die de toegepaste kennis toetsen die horen bij een beroepstaak. In de praktijk werk je aan beroepsopdrachten waarop je feedback krijgt en je zo steeds verder ontwikkelt. Je kunt op deze manier aantonen dat je competent bent in de uitvoering van een beroepstaak die hoort bij de fase van de opleiding. Op een aantal vaste ijkmomenten wordt alles beoordeeld en bepaalt of je verder kunt naar de volgende fase.

OriŽntatie/beginnersfase (eerste schooljaar)
De eerste 20 weken van de opleiding, de oriŽntatieperiode is grotendeels gericht op de theorie die je volgt op het ROC Albeda College. In deze periode heb je de eerste tien weken les op school en de volgende tien weken heb je twee dagen les en loop je tweeŽnhalve dag stage op een verpleegafdeling in de praktijk om te oriŽnteren. In deze fase heb je een leerovereenkomst met Franciscus Gasthuis & Vlietland en ontvang je zakgeld (volgens de CAO Ziekenhuizen). Is de oriŽntatiefase met een voldoende gewaardeerd, dan vervolg je je opleiding als leerling-verpleegkundige met een leerarbeidsovereenkomst. Je gaat dan ťťn dag per week naar school en afhankelijk van je leerarbeidsovereenkomst (32 of 36 uur), werk je drie of drieŽnhalve dag per week op een verpleegafdeling. Je ontvangt maandelijks een salaris.

Je gaat werken in de praktijk in de beginnersfase, deze start tweede helft van het 1ste schooljaar. Op de verpleegafdeling waar je tijdens je tijdens de oriŽntatiefase stage hebt gelopen, ga je ook werken als leerling-verpleegkundige in de beginnersfase. Tijdens deze fase is er een stage van drie weken in het verpleeghuis en ťťn oriŽnterende stageweek op een aantal onderzoeksafdelingen. Je loopt een dag mee op afdeling Radiologie, Dagbehandeling en enkele functieafdelingen waar zorgvragers binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland voor onderzoek of behandeling heengaan.

Gevorderde fase (tweede en derde schooljaar)
In het ziekenhuis loop je praktijkstages van ongeveer zeven maanden op diverse verpleegafdelingen met verschillende zorgcategorieŽn. Daarnaast ga je drie weken op de kinderafdeling en drie weken op de kraamafdeling stage lopen.

Startbekwame fase (vierde schooljaar)
Je hebt een praktijkstage van ongeveer twaalf maanden op een verpleegafdeling en verdiept je in een bepaalde zorgcategorie. Je werkt toe naar het gediplomeerd zijn. De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. Een opdracht waarin je als leerling-verpleegkundige in de praktijk aantoont competent te zijn op alle beroepstaken op het niveau van een startbekwaam beroepsbeoefenaar.

Begeleiding en ondersteuning
De begeleiding in de praktijk wordt verzorgd door praktijkopleiders en werkbegeleiders. De praktijkopleiders zijn aan verschillende verpleegafdelingen gekoppeld. De werkbegeleiders zijn gediplomeerd verpleegkundigen werkzaam op een verpleegafdeling. Zij begeleiden je tijdens de praktijkstages bij het aanleren van vaardigheden, professionele beroepshouding en handelingen met betrekking tot de patiŽntenzorg. De praktijkopleiders werken niet mee op de afdeling. Zij ondersteunen jou bij de voortgang van je leerproces in de praktijk. Hoe maak je een POP/PAP? Hoe pak je iets aan op de afdeling? Hoe vind je de balans tussen leerling-verpleegkundige en medewerker- zijn?


Toelatingseisen

Als je deze opleiding wilt volgen, ben je in ieder geval in het bezit van een:

 • Diploma MAVO 4 (niveau-D) of diploma VMBO (theoretische leerweg) 
 • HAVO-diploma 
 • Overgangsbewijs van HAVO 4 naar HAVO 5 (of een hieraan gelijkwaardig diploma).    
 • MBO-diploma niveau 4

Minimale leeftijd om aan deze opleiding te starten is zeventien jaar. Het advies is om met 17 jaar te kiezen voor de BOL/BBL-opleiding en vanaf het derde schooljaar als werknemer in dienst te komen.

Heb je een HAVO- of VWO-diploma, dan is het ook mogelijk om de opleiding tot verpleegkundige niveau 5 te volgen (zie HBO). Als je een diploma ziekenverzorgende, verzorgende IG, MDGO VZ/VP hebt, dan kun je de verkorte opleiding tot verpleegkundige volgen.


Salaris en collegegeld

Tijdens de eerste twintig weken, de oriŽntatiefase, ontvang je zakgeld dat gelijk is aan het netto minimumloon. Je hebt gedurende deze periode een leerovereenkomst met het ziekenhuis. Na afronding van de oriŽntatiefase wordt dit omgezet in een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding en ontvang je salaris.

Franciscus Gasthuis & Vlietland betaalt de opleiding volledig. Je betaalt dus geen collegegeld en studieboeken. De studieboeken krijg je in bruikleen. Na het behalen van je diploma zijn ze jouw eigendom.


Sollicitatie en informatie

Voor de opleiding van februari 2017 kun je vanaf heden tot en met 16 oktober 2016 solliciteren. Je kunt je brief met cv mailen naar werving&selectie@franciscus.nl

TIP: Via de pagina waar de vacatures van Franciscus op staan, kun je direct het formulier invullen en je motivatie en CV toevoegen en de sollicitatie versturen.

Er wordt een selectie gemaakt uit kandidaten die gesolliciteerd hebben voor een opleidingsplek. Deze kandidaten worden uitgenodigd  voor een sollicitatiegesprek de gesprekken worden gedaan in de periode 25 oktober tot en met 2 november. Als dit sollicitatiegesprek positief verloopt dan volgt er nog een persoonlijkheids- en capaciteiten test bij het Albeda college(datum is 7 november 2016). Op basis van de uitslag van deze test en het sollicitatiegesprek wordt besloten of je aangenomen wordt. Als je bent aangenomen, meldt de Franciscus Academie je aan bij het Albeda College.


Meer weten?

Lees het interview met Kismet Demir en Els Martens.

Deel deze pagina

Print deze pagina