Werken bij Franciscus

Arbeidsomstandigheden

Werken en leren in een veilige en gezonde werkomgeving is belangrijk. Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft daarom een eigen interne Arbodienst die begeleiding en zorg levert met betrekking tot de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. Immers, willen onze medewerkers goed voor anderen kunnen zorgen, dan moet er ook voor hen gezorgd worden. De deskundigen van de Arbodienst komen grotendeels uit de organisatie zelf. Het team bestaat uit een teammanager, een adviseur werkplek en ergonomie, een arbeidshygiënist, een bedrijfsmaatschappelijk werkende, een bedrijfsarts, een adviseur verzuim en reintegratie, een arboverpleegkundige en een fysiotherapeut.

'We doen er alles aan om medewerkers in hun werkomgeving optimaal te laten functioneren'.

De aanwezigheid van deze interne deskundigheid is een groot voordeel. De medewerkers van de Arbodienst kennen het ziekenhuis en de specifieke omstandigheden waarin gewerkt wordt heel goed. Ook kunnen de medewerkers van Franciscus Gasthuis & Vlietland de medewerkers makkelijk vinden en andersom.  

Welke zorg is er voor goede arbeidsomstandigheden?

Dit betekent dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden, het bevorderen van veilig en gezond gedrag op de werkplek, het verlagen van gezondheidsrisico’s en verzuimreductie.

Concrete voorbeelden zijn:

  • Een werkplekadvies (met een persoonlijk werkplekpaspoort) en een oogonderzoek voor medewerkers die beeldschermwerk verrichten.
  • Speciaal opgeleide ergocoaches op de afdelingen die collega's adviseren over het voorkomen van fysieke (over)belasting. Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RIE) op alle afdelingen met als doel risico’s in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen met maatregelen om die risico’s te voorkomen.
  • Het inzetten van onze bedrijfsfysiotherapeut, waar medewerkers snel terecht kunnen als zij klachten van het houdings- en bewegingsapparaat hebben of dreigen te krijgen.
  • Bij psychische problematiek kan indien nodig versneld psychische hulpverlening worden ingezet.
  • Het jaarlijks aanbieden van een gratis griepvaccinatie tegen de seizoensgriep.
  • De Dag van de Zorg waarop diverse activiteiten georganiseerd worden rondom de gezondheidthema's en medewerkers in het zonnetje worden gezet.

Deel deze pagina

Print deze pagina