Werken bij Franciscus

Disclaimer

De inhoud van deze website is tot stand gekomen met dank aan de medewerkers van diverse specialismen en afdelingen. Hoewel aan de inhoud van deze website uiterste zorg is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden.

Privacy

Het Sint Franciscus Gasthuis vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van zijn website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt het Sint Franciscus Gasthuis overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Copyright

Niets uit de inhoud van de website www.werkenbijsfg.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enig vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieŽn, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Sint Franciscus Gasthuis. Voor overname van informatie van de website www.werkenbijhetsfg.nl, dient u contact op te nemen met de webredacteur van de afdeling Marketing & Communicatie, via e-mail webredacteur@sfg.nl.

Cookies

De website www.werkenbijhetsfg.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website(s) van het Sint Franciscus Gasthuis beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren.

De cookies die worden ingezet, zijn alleen bedoeld om uw surfgedrag op hoofdlijnen vast te leggen en te analyseren. Wij analyseren uw surfgedrag niet op individueel niveau en verzamelen ook geen persoonsgegevens.

Op (delen) van onze website(s) wordt gebruik gemaakt van een beperkt aantal diensten van derden, zoals Facebook en Twitter. Hierbij worden cookies ingezet die de betreffende leveranciers van die diensten in staat stellen meer op individueel surfgedrag analyses te doen. Het gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, hebben hun eigen cookie- en privacybeleid. Wij maken hier geen gebruik van en hebben geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.

Websites derden

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan het Sint Franciscus Gasthuis geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties.

Wijzigingen

Het Sint Franciscus Gasthuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Het verdient aanbeveling om de disclaimer met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie, via e-mail webredacteur@sfg.nl.

Rotterdam, maandag 12 oktober 2012

Deel deze pagina

Print deze pagina